Voeding konijn

Alles over konijnen

Voeding konijn

Bij een konijn hoort ook goede verzor­ging, zoals veel ruimte en goede huis­ves­ting. Maar voeding is ook heel erg belang­rijk. Hieronder staat alles over de juiste voeding voor uw konijn.

Hooi

Hooi moet er altijd zijn! Een konijn moet 24 uur per dag zoveel hooi kunnen eten als het wil. Zonder hooi heeft een konijn geen goede spijs­ver­te­ring en op een gegeven moment krijgt het daar last van en wordt ziek.

Droogvoer is oorspron­ke­lijk ontwik­keld voor labo­ra­to­rium-konijnen en konijnen in commer­ciële houde­rijen voor vlees of bont. Deze konijnen moeten snel groot en op gewicht zijn en het droogvoer werd hierop afgestemd. Als u in de natuur kijkt, eten de konijnen geen droogvoer. Dus: veel groente en hooi, weinig droogvoer geven, is een gezond dieet voor een huiskonijn.

Water

Water mag nooit ontbreken. Nog steeds gaat de fabel rond dat konijnen geen water nodig hebben. Dit verhaal stamt uit de tijd dat konijnen voor­na­me­lijk gras gevoerd werden. Gras bevat enorm veel vocht, waardoor de water­be­hoefte van een konijn sterk vermindert.

De water­be­hoefte is ca. 50 ml. per kg. lichaams­ge­wicht per 24 uur. Het ene konijn drinkt meer dan het andere, dit is ook afhan­ke­lijk van hoeveel groenvoer een konijn dagelijks krijgt. Hoe meer groenvoer gegeten wordt, hoe minder de water­op­name zal zijn. Dit regelt een konijn zelf.

Een konijn mag nooit zonder water zitten. Heeft het dier 24 uur niets te drinken gehad dan komt het in de problemen en ontstaat vocht­te­kort. Door vocht­te­kort kan een konijn ook stoppen met eten. Hierdoor komt het dier in een razend­snelle cirkel omlaag. Zorg er dus altijd voor dat de waterbak of waterfles dagelijks gevuld wordt met fris schoon water. In oud water ontstaat bacterie-groei, waardoor een konijn ziek kan worden.

Droogvoer

Biks (groene korrels) geniet de voorkeur boven gemengd voer. Reden hiervoor is dat konijnen bij gemengd voer snel geneigd zijn om de lekkere gekleurde dingen uit het voer te eten en de groene korrels uit dat voer te laten liggen. Maar hier zitten juist de waar­de­volle voedings­stoffen in, die een konijn nodig heeft.

Nog een reden is dat gemengd voer veel kool­hy­draten bevat. Het geven van te veel van dit voer kan leiden tot blin­de­darm­pro­blemen met als gevolg de bekende kwaal van aange­koekte ontlas­ting. Van biks zijn verschil­lende kwali­teiten te koop, niet elk merk biks is goed.

Voer wennen

De eerste dagen moet een konijn precies hetzelfde eten als wat het gewend was! Dus dit goed navragen bij fokker, dieren­winkel of asiel waar het konijn vandaan komt. Vraag wat voer mee voor de eerste dagen. Zeker de eerste dagen doorgaan met dit voer te geven. Als u uw konijn aan ander voer wilt laten wennen, moet dat heel gelei­de­lijk gebeuren. Dus eerste dag een heel klein beetje nieuw voer bij het oude. Iedere volgende dag steeds wat meer nieuw voer en wat minder oud voer. Omscha­kelen moet in ongeveer 4 dagen gebeuren, mag langer duren, niet korter! Als het konijn geen hooi gewend was, dan dit wel gelijk gaan geven.

Als er een nieuwe zak biks aange­broken wordt kan de samen­stel­ling van de nieuwe biks iets verschillen van de vorige zak. Sommige konijnen kunnen hier heftig op reageren met diarree. Daarom kan door het laatste beetje oude biks het best een beetje nieuwe biks gemengd worden, zodat het maag­darm­stel­stel van het konijn kan wennen.

Houd zoveel mogelijk vaste tijden aan om te voeren. Of je nou 1x per dag, 2x per dag of 3x per dag voert, probeer het op ongeveer dezelfde tijd te doen. Regelmaat is erg belangrijk.

De hoeveel­heid droogvoer voor een konijn zou 25 gram per kg. lichaams­ge­wicht per dag moeten bedragen. Een jong konijn tot de leeftijd van 6–8 maanden mag naar behoefte krijgen. Een konijn van 6 jaar of ouder dat mager wordt, mag ook weer meer krijgen. Maatstaf voor de hoeveel­heid te geven droogvoer is de mate van hooi eten. Laat een konijn het hooi staan of gaat het er minder van eten, dan krijgt het te veel droogvoer.

Groente

Als je een jong konijn na een paar dagen (of weken) groente wilt gaan geven, moet dat opgebouwd worden. Opbouwen is héél belang­rijk om diarree te voorkomen. Het opbouwen van groenvoer gaat als volgt; de eerste dag 1 stukje (bijvoor­beeld) andij­vie­blad ter grootte van een postzegel. De keutels van de volgende dag afwachten. Als die rond en stevig zijn, kan die dag een stuk andij­vie­blad ter grootte van twee post­ze­gels gegeven worden. Weer de keutels van de volgende dag afwachten, als die goed­blijven de groente verdubbelen.

Wanneer de keutels goed blijven, kunnen nieuwe groenten toege­voegd worden op dezelfde manier. Één voor één intro­du­ceren en de keutels afwachten. Zodra de keutels zacht worden betekent dat, de laatst toege­voegde groente (nog) niet verdragen wordt. Die groente niet meer geven. Op deze manier kan het konijn op een gegeven moment alles eten omdat de benodigde bacteriën zich in het maag­darm­stelsel kunnen vormen om het voedsel af te breken.

Het opbouwen van groenvoer is ook belang­rijk voor een oud(er) konijn dat geen groenvoer gewend was. Wordt groenvoer niet opgebouwd maar ineens gegeven kan een konijn heel erg aan de diarree raken. Vooral jonge konijnen kunnen hieraan sterven. Het beste is om zoveel mogelijk verschil­lende groenten te geven in kleine hoeveel­heden, in plaats van een grote hoeveel­heid van 1 soort groente. Als er dan een keer een soort groente niet verkrijg­baar is, is dat niet erg.

Voor­beelden van GOEDE groenten
 • andijvie
 • broccoli
 • venkel
 • bleek­sel­derij
 • selde­rie­knol
 • koolrabi
 • witlof
 • veldsla
 • waterkers
 • boeren­kool
 • paksoy
 • mosterd­blaadjes
 • fram­bo­zen­blaadjes
 • paar­de­bloem­blad
 • wortel
 • het loof van wortelen
Konijn groente | Animal Home

Voor erbij een takje peter­selie, takje selderie. Er zijn in de natuur nog veel meer kruiden en planten die goed zijn voor konijnen. Jonge toppen van brand­ne­tels bijvoor­beeld, een dag laten liggen om de brand eruit te laten gaan, zijn heel erg gezond voor konijnen. Wilde achillea is heel goed voor de spijs­ver­te­ring, ook voor stoor­nissen. Wat wilde achillea iedere dag bij het groenvoer is geen slechte zaak. Weegbree kan met mate toege­voegd worden, (is erg eiwitrijk) omdat dit plantje een goede uitwer­king heeft op de darm­be­we­ging. Brand­ne­tels zijn ook geschikt om gedroogd als hooi te geven, gemengd door het gewone hooi.

Groenten die NIET gegeven moeten worden!
 • prei
 • ui
 • bieslook
 • bonen
 • erwten
 • mais
 • vaste kool
 • spruitjes

 
Veel klaver geeft ook problemen, net zoals veel nat gras. Afgemaaid gras mag nooit gegeven worden in verband met gistings­ge­vaar (trom­mel­zucht), geplukt, met de hand gesneden of geknipt lang gras wel.

Met kool­soorten moet je altijd voor­zichtig zijn, daar kan en konijn heel snel gasvor­ming van krijgen. Wat ook weer dodelijk kan zijn. Dus beter alleen broccoli (heel weinig!), bloemkool (heel weinig!) en ’s winters boeren­kool geven. Op boeren­kool zijn de meeste konijnen erg gek. Ik wil weer opmerken: zoveel mogelijk geva­ri­eerde groenten tegelijk geven, dus boeren­kool enz. erbij en niet alléén maar!

Pluk nooit paar­de­bloem­bla­deren aan de kant van een weg, die zijn bevuild door uitlaatgassen.

Let op!
 • Dat er geen uitwerp­selen van andere dieren liggen.
 • Dat niet in de buurt met gif gespoten is!

Groenvoer niet de ene keer wel en de andere keer niet geven. Maak hier een keuze in; òf helemaal niet, òf elke dag geven. Als een groen­te­soort een keer niet voorradig is en het konijn heeft bijv. een week zonder moeten doen, begin dan weer met zeer matig geven om het maag­darm­stelsel te wennen.

Het is voor veel konijnen niet goed om te veel wortel te eten. Er zit veel suiker in. Sommige konijnen krijgen hierdoor diarree. Een kleine wortel, of een paar plakken van een grote wortel per dag is voldoende.

Fruit

Fruit moet op dezelfde manier opgebouwd worden als groente. Een konijn mag appel, peer, banaan, aardbei, enz., eigelijk alles wat hij lust, met schil en al. Maar met een klein stukje, beginnen! Geen appel­pitjes. Fruit moet altijd matig gegeven worden i.v.m. met de suikers die het bevat. Dus per dag niet meer dan 1 aardbei of 1 kers, 1/8 appel enz. Banaan bevat ook veel calcium, slechts een paar keer per week een plakje banaan is aan te bevelen.

Gedrag cavia

De cavia heeft een heel arsenaal van mogelijkheden om met zijn omgeving te communiceren. Oorspronkelijk komen cavia's uit gebieden waar veel struiken staan en hoog gras groeit. Ze zijn in deze omgeving vaak niet in staat elkaar te zien. Om deze redenen hebben ze...

Voort­plan­ting konijnen

Konijnen zijn geslachtsrijp op een leeftijd van 3-6 maanden, afhankelijk van het ras. Voedsters worden eerder geslachtsrijp dan rammen. Het is niet verstandig een voedster te laten dekken als ze nog niet volgroeid is (voor het eerste jaar). De jongen De draagtijd van...

Wat te doen bij valse konijnen

De voedster (soms ram) die gromt en aanvalt, op eetbak, op handen... op JOU! Het is ook echt een lastig verhaal, en zo héél veel voorkomend. De dames-nijnen hebben zelfs vaker dan de rammen last van hun hormonen en territorium-gedrag. Natuurlijk krijgen wij als opvang...