Wat te doen bij valse konijnen

Alles over konijnen

Wat te doen bij valse konijnen

De voedster (soms ram) die gromt en aanvalt, op eetbak, op handen… op JOU! Het is ook echt een lastig verhaal, en zo héél veel voor­ko­mend. De dames-nijnen hebben zelfs vaker dan de rammen last van hun hormonen en terri­to­rium-gedrag. Natuur­lijk krijgen wij als opvang deze dieren dan ook meer dan gemiddeld binnen.

Het heeft met een veelheid aan factoren te maken
01 | Verveling

Ze zijn zo veel slimmer dan we denken en missen impulsen.

02 | Eenzaam­heid

Inderdaad! En in samenspel met het hierboven genoemde.

03 | Hormonen

Nestel drang: “Blijf uit het huis van mijn kindjes!” Heel dapper eigenlijk voor zo’n klein dier… in de natuur ook succesvol.

04 | Oppakken

Ze zijn bovendien bang van oppakken. Konijnen zijn prooi­dieren met als reflex: “Het roofdier grijpt me nu!”

05 | Opwinding

HA daar komt de maaltijd… opheffing vd verveling!

Kortom; hoe hoger de voedster op de ladder staat, des te domi­nanter en hoe sterker dit gedrag (stampen ook). Het dier kan er niks aan doen, is niet vals en u begrijpt dat gelukkig en respec­teert dit. Deden maar meer mensen dat, bravo! Ze is niet agressief, maar verde­di­gend en bang!

Steri­li­seren

Ook steri­li­seren kan veel uitkomst bieden. Maar het is een zware ingreep (hoe ouder, hoe zwaarder) en kan het beste gedaan worden door een dieren­arts met ervaring. Door de steri­li­satie wordt het dier rustiger. De hormonen vloeien niet meer. Hoe jonger, hoe beter en kan vanaf 6 maanden oud.

Een vriendje

Een vriendje helpt ook. Een combi­natie van de twee, steri­li­satie en een vriendje, is eigenlijk ideaal. Ze raakt minder op u, maar meer op haar nieuwe maatje gericht. Ze hebben dan wel veel meer perma­nente grote woon­ruimte nodig. Ze moeten elkaar kunnen mijden. Ga zelf maar eens met uw partner een maand op de badkamer wonen. De dood voor elk goed huwelijk.

Therapie

Therapie helpt ook zeker. Het konijn idealiter op een hoger punt (in het hok) voeren, zodat u erbij kunt. Liefst zittend. Uw hand terug­trekken bij een aanval is het foute signaal, maar wel een begrij­pe­lijke reflex. Uw konijn denkt: “Ha, het lukt, dit moet ik vaker doen.” Dit gedrag afleren, kan door rust, geduld en respect. Het werkt echt!!

Nodig: werkhandschoen(en) en een zachte borstel aan een steel gebonden. U komt met eten of iets anders lekkers. Let erop, elke keer steeds kleine hoeveel­heden voer! Altijd moet het signaal worden: “mensen + lekker = leuk.”

Deur open NIET hand naar binnen. Zitten, praten. Uw gezicht is minder eng dan uw “klauwen”. Hand (hand­schoen aan) op de rand en NIET terug­trekken. Iets lekkers erin. Wacht tot het dier zelf komt en praat onder­tussen lief en bemoe­di­gend. Alle bewe­gingen langzaam maken!

Het dier het eten laten pakken, borstel zichtbaar in de buurt. Wanneer uw konijn eet, gaan “aaien” met de borstel en lief blijven fluis­teren. Sommige kinderen kunnen dit ook heel goed en zien het als een uitdaging. Het vereist wel veel geduld. Maar als men dit dagelijks meer malen doet met kleine beetjes; een klein stukje appel, een mini stukje brood. En ook heel belang­rijk steeds NIET terugtrekken!

Eventueel als er gebeten wordt, het dier langzaam met de hand vlak op de kop en schouder zacht naar beneden drukken. Dit is een teken van dominatie en voor uw nijn van onder­da­nig­heid. Het weet dat het zich moet gaan overgeven en zal dat gaan doen. We moeten met liefde door iets heen breken. Hoe minder bang wij zijn, hoe meer vertrouwen we opbouwen en hoe minder het lastige gedrag hoeft te worden gebruikt.

Vaak blijken deze dieren later dol op aaien te zijn. Na een periode van 1 tot 3 weken kan het konijn meestal al met blote hand worden geaaid. Geef het dier ook geen kans u te bijten. Wordt nooit boos en slaan werkt precies tegenovergesteld.

Wat te doen bij valse konijnen | Animal Home

Succes!

Geslachts­be­pa­ling konijn

In de dierenwinkel worden vaak hele jonge konijntjes verkocht. Op die leeftijd kunt u nog niet 100% zeker zijn van het geslacht van het diertje. Het is daarom handig, zeker als u 2 konijnen hebt, om zelf nog even te checken of het een ram of voedster is. Op jonge...

Gedrag cavia

De cavia heeft een heel arsenaal van mogelijkheden om met zijn omgeving te communiceren. Oorspronkelijk komen cavia's uit gebieden waar veel struiken staan en hoog gras groeit. Ze zijn in deze omgeving vaak niet in staat elkaar te zien. Om deze redenen hebben ze...

Verzor­ging konijn

De dagelijkse verzorging van konijnen betekent het konijn elke dag vers water geven, eten geven, groenvoer, hooi, eventueel de plashoek verschonen. Uiteraard naast deze "lichamelijke" verzorging moet u elke dag uw konijn uit zijn kooi of hok halen en in de handen...