Voeding cavia

Cavia's van A tot Z

Voeding cavia

Een cavia moet altijd beschikken over eten en mag nooit zonder voer zitten. De spijs­ver­te­ring is zodanig ontwik­keld dat de darmen altijd gevuld moeten zijn. Een cavia eet de hele dag door kleine beetjes.

Vitamine C

De cavia is een van de weinige dieren die, net als de mens, niet in staat is zelf vitamine C aan te maken. Dit moeten ze dus via de voeding opnemen. Een gezonde cavia heeft gemiddeld 20 mg vitamine C per dag nodig, een drachtig zeugje, herstel­lende of zieke dieren wel 50 mg per dag.

Geef een cavia speciaal caviavoer

Dit zijn volledige brokken, waarin vitamine C zit (o.a Hope Farms). Let vooral op de houd­baar­heid van het voer. De meningen lopen nogal uiteen of het speciale caviavoer voldoet aan de hoeveel­heid vitamine C per dag; vaak wordt gead­vi­seerd om naast het voer vitamine C in tablet­vorm of drup­pel­tjes te gebruiken. Vita­mi­ne­pil­le­tjes worden vaak gegeten als snoepjes; vitamine C‑druppels zijn nogal omstreden omdat dit in water al snel geen voedings­waarde meer zou hebben.

Overige voeding

Naast kracht­voer heeft een cavia altijd hooi nodig voor een goede darm­wer­king. Ook eet een cavia graag groente of fruit, bijvoor­beeld witlof, sinaas­appel, appel, peer, wortel, tomaat, komkommer, maar ook paar­den­bloem­bla­deren of gras vindt de cavia erg lekker. Pas echter op voor geplukt groenvoer langs de kant van de weg of honden­uit­laat­veldjes. Ook oud bruin brood vindt de cavia erg lekker.

Vitamines en mineralen

De vitamines en mineralen die een cavia nodig heeft moet hij uit het kracht­voer halen. Geef dus niet zoveel extra’s dat hij zijn kracht­voer niet meer opeet. Geef een cavia altijd vers drink­water. Drink­water kan gegeven worden in een stenen bakje (valt niet om) of een drink­flesje (geeft minder rommel).

Ontlas­ting

Cavia’s eten van hun eigen ontlas­ting (copro­fagie); dit is normaal en nood­za­ke­lijk voor hun spijs­ver­te­ring. Dit gedrag is mogelijk een aanpas­sing aan de matige verteer­baar­heid van hun normale dieet, zoals ook de daar hun eigen manier voor hebben gevonden in de vorm van meerdere magen en herkauwen van het voedsel. Als cavia’s keutels eten, nemen ze deze meestal direct uit de anus. Deze keutels hebben een andere, zachtere consis­tentie dan de normale droge en stevige uitwerp­selen. Hiernaar is echter weinig syste­ma­tisch onderzoek gedaan; hypo­thesen zijn o.a. dat hiermee de darmflora op peil wordt gehouden en dat in de darm ontstane verte­rings­pro­ducten en door bacteriën gepro­du­ceerde vitaminen beter worden opgenomen.

Gezel­schap cavia

Cavia's zijn in het wild schuwe dieren die in groepen van 5-10 dieren samenleven en beschutting vinden in holen. Een cavia is een sociaal levend dier en heeft graag een soortgenoot om zich heen. Wat is de beste combinatie voor een cavia? Verschillende sexe-combinaties...

Gezel­schap konijn

Helaas gebeurt het nog maar al te vaak dat konijnen alleen en in veel te kleine hokken worden gehouden. Deze slecht gehuisveste dieren worden eenzaam opgesloten. Ze worden al snel een prooi van verveling en stress. Een van de eerste behoeften van een konijn is...

Gedrag cavia

De cavia heeft een heel arsenaal van mogelijkheden om met zijn omgeving te communiceren. Oorspronkelijk komen cavia's uit gebieden waar veel struiken staan en hoog gras groeit. Ze zijn in deze omgeving vaak niet in staat elkaar te zien. Om deze redenen hebben ze...