Ziektes bij de cavia

Cavia's van A tot Z

Ziektes bij de cavia

Abcessen

Abcessen zijn bultjes en kunnen op verschil­lende worden veroor­zaakt, bijvoor­beeld door distels in het hooi of een beet met een geïn­fec­teerde tand van een andere cavia. Soms kan een abces binnen 12 uur ontstaan. De zwelling is zeer pijnlijk en als het zelf niet door­breekt, moet het geopend worden. Het hok moet gedes­in­fec­teerd worden en de abce­sholte goed worden uitge­spoeld en schoon­ge­maakt. Voet­ab­cessen komen veelal voor bij dikke slome cavia’s als een soort van door­lig­plek. De voetzolen zwellen op en barsten uitein­de­lijk open. Het is moei­lijker te genezen, omdat de cavia steeds op zijn/haar zieke voetje moet staan.

Abortus/miskraam

Aborteren is het verliezen van jongen. Als dit gebeurt voor de zesde week zijn er meestal geen gevolgen. Het is dan beter om de zeug weer onmid­del­lijk te laten dekken, want vaak gaat de volgende dracht wel goed. Abortus op een later tijdstip kan gevolgd worden door een ontste­king. Dit kan met anti­bi­o­ticum worden verholpen. Dit geldt ook bij een baar­moe­der­ont­ste­king. Als de baar­moeder er uitkomt tijdens de bevalling kan deze,mits het onbe­scha­digd is weer door de dieren­arts worden teruggestopt.

Adem­ha­lings­pro­blemen

Adem­ha­lings­pro­blemen kunnen door verschil­lende dingen worden veroor­zaakt: verkort adem­ha­lings­or­gaan, verkoud­heid, allergie, astma of door de ammoniak in de urine. De cavia zit dan te snuiven of zelfs te rochelen.

Anorexia

Anorexia betekent een vermin­derde eetlust en is moeilijk te behan­delen bij cavia’s. Als het diertje stopt met eten, vergaat de wil om te leven ook al snel. Dit kan wellicht verdwijnen door een tweede cavia aan te schaffen, lekker hapjes zoals groente of fruit te geven of de eetlust op proberen te wekken d.m.v. alco­ho­li­sche drank

Botbreuken

Cavia’s kunnen soms hun pootje breken doordat ze ergens achter blijven haken, uit u hand springen of van de tafel of bank vallen. Als het een rechte breuk is, kan het met enkele weken genezen. Zorg ervoor dat de cavia het eten en drinken zonder moeite kan bereiken. Wanneer uw cavia zijn ruggetje heeft gebroken, is het vaak beter voor hem om hem te laten inslapen.

Diarree

Soms wordt diarree veroor­zaakt door bacteriën. Als de cavia verder gezond lijkt en hij nog eet, dan kunt u hem het beste volop water en hooi geven en eventueel wat Norit tabletjes. Als de diarree acuut is en als water uit het lichaam loopt, kan er vrijwel niets meer aan gedaan worden en zal de cavia spoedig (binnen 24 uur) sterven.

Even­wichts­stoornis

De cavia houdt de kop naar een zijde en draait mogelijk rondjes. Het dier kan geen rechte koers houden. Dit alles wijst op een ontste­king in het middenoor. Raadpleeg de dierenarts.

Gasvor­ming

Ook wel trom­mel­zucht of tympanie genoemd. In het maag-darm­ka­naal kan tijdens de spijs­ver­te­ring overmatig veel gas ontstaan onder invloed van bacteriën bij een eenzij­dige voeding. De maag en darmen zijn dan zeer gespannen en de buik is vergroot en pijnlijk. De cavia heeft het hierdoor erg benauwd, wat in het ergste geval tot de dood kan leiden. Geef het diertje licht verteer­baar voedsel en hooi (geen groenvoer) en ga met hem naar de dierenarts.

Gebreks­ziekte

Vitamine A

Een tekort aan vitamine A kan een trage groei, verma­ge­ring, oogleden kunnen zwellen en bedekt raken met korsten tot gevolg hebben.

Vitamine C

Vitamine C is van levens­be­lang voor cavia’s. Het lichaam van cavia’s maakt dit namelijk niet zelf aan en in het voer (ook met toege­voegde vitamine C!) zit vaak niet voldoende. U kunt uw cavia vitamine C tabletjes geven van 50 mg per dag. Bij een tekort kan de cavia scheur­buik krijgen, bloe­dingen in onder­huid­weefsel, spieren en inge­wanden, verlamt raken, gevoe­liger voor infecties worden, minder vrucht­baar worden, het immuun­sys­teem wordt verstoort en de botten en het bind­weefsel groeit minder.

Vitamine E

Een tekort aan vitamine E kan spier­stoor­nissen, verlam­mingen en beroerte tot gevolg hebben.

Haar­uitval

Dit kan voorkomen bij een zeug aan het einde van haar dracht, bij oude fokdieren, bij stress of onvol­doende vitamine C en E. Ook kan het zo zijn dat jonge cavia’s elkaar of de moeder kort bijten in de vacht. Borstelen en het toevoegen van vitamine C en E kan hierbij helpen.

Hitteslag

Cavia’s zijn gevoelig voor hitteslag. Het probleem doet zich het meest voor bij cavia’s die buiten in een ren zitten zonder voldoende water en/of schaduw. De cavia begint te hijgen, worden lusteloos en raken soms zelfs buiten bewust­zijn. Waarschuw meteen de dieren­arts en koel de cavia intussen af d.m.v. in lauw! water gedrenkte doeken.

Huid­tu­moren

Deze komen vaak voor, over het gehele lichaam. Veelal kunnen goed­aar­dige tumoren die de cavia niet in zijn/haar func­ti­o­neren belemmerd gewoon blijven zitten.

Nagels

De nagels van de (oudere) cavia moeten af en toe worden bijge­knipt. Dit kan dan bij de dieren­arts gedaan worden of u kunt het zelf doen met een speciaal klein schaartje dat van alle kanten tegelijk knipt (dit tegen het scheuren). Soms zijn de nagels vergroeid tot kurken­trek­kers en het kan moeilijk zijn deze uit elkaar te halen. Nagels knippen is belang­rijk omdat het de voortgang van het dier belemmerd en de nagel in het vlees kan groeien wat pijn doet. U kunt de nagels knippen tot aan het leven, dit is het beste te zien bij licht­kleu­rige nagels

Oogver­won­dingen

Deze zien er meestal erger uit dan het is, maar moeten natuur­lijk wel serieus genomen worden. Oogver­won­dingen komen meestal door hooi­sprieten, zaden of het eigen haar. Er komt dan een blauwe en/of rode waas over het oogje. Meestal kan het snel worden opgelost door de boos­doener uit het oog te verwij­deren en het uit te spoelen met oogwater. Daarna kunt u het behan­delen met oogzalf en druppels vitamine A.

Para­sieten

Schurft­mijt

schurft­mijt is een huid­ziekte dat veel voorkomt. Het gaat gepaard met hevige jeuk, gewichts­ver­lies en haar­uitval. Als men deze ziekte niet behandeld kan de cavia eraan over­lijden. Als gevolg van de jeuk gaat de cavia bijten en krabben en hierdoor ontstaan dan weer korsten en rode plekken op het lichaam. Deze ziekte veroor­zaakt vaak abortus en sterfte onder drachtige zeugjes.

Luizen

Luizen zijn er in verschil­lende soorten en zijn met het blote oog te zien in de vacht. Ze voeden zich niet met bloed, maar met huid en haarschilfers.

Vacht­mijten

Vacht­mijten bevinden zich vooral op de vacht van de achter­hand. Op een donkere vacht zijn ze te zien als grijze spik­kel­tjes. Ze komen vaak uit het hooi en ze veroor­zaken geen problemen.

Ringworm

Ringworm komt meestal voor bij slecht gevoede en/of gehuis­veste cavia’s. De uiting zijn kale plekken met witte schilfers of bruine korstjes die veelal op de kop (rondom ogen en neus) te zien zijn. Ring­wormen kunnen ook mensen besmetten!

Wormen

Wormen zijn zeldzaam. Als het toch voorkomt, altijd de dieren­arts raadplegen.

Ziektes bij de cavia | Animal Home

Pseu­do­tu­ber­co­lose

Vergro­ting van klieren in de hals en knobbels in de buik. De ziekte is besmettelijk

Salmo­nel­lose

Snelle achter­uit­gang van de conditie gevolgd door een totale ineen­stor­ting. De ziekte wordt veroor­zaakt door bacteriën die verwant zijn aan de Salmo­nella bacterie. De ziekte verspreidt zich snel en veroor­zaakt veel sterf­ge­vallen. Alles moet worden ontsmet en persoon­lijke hygiëne is nodig

Schurft

Schurft uit zich in kale plekken op de huid van de cavia. De dieren­arts kan de cavia snel helpen met pilletjes of injecties. Oorschurft kunt u zien doordat de oorschelp bedekt is met geel­brui­nige korstjes.

Talg­klieren

Verstopte talgklier waardoor er een bult te zien is op het lichaam. De dieren­arts kan het weghalen.

Tand­pro­blemen

Tand­pro­blemen kunnen verschil­lende oorzaken hebben: aange­boren afwijking, gebrek aan vitamine C, gebrek aan hardvoer of als gevolg van een val. Als de tanden door­groeien en veel te lang worden kunnen ze zich in het vlees boren. Dit doet veel pijn en de cavia kan niet meer eten. De tanden kunnen dan door de dieren­arts worden bijge­knipt. Als de tanden afge­broken zijn en de cavia het normale voer niet meer kan eten, geef hem dan zacht voer zoals brood met melk of een vochtige zeme­len­brij. U kunt ook appel of wortel raspen.

Verkoud­heid en longontsteking

Deze ziektes zijn veelal te vermijden door uw cavia nooit op te tocht te zetten, niet in vochtige en/of koude kamers te plaatsen, oppassen als u het dier hebt gewassen etc. De cavia begint te niezen en krijgt een natte neus.

Verlam­ming

Cavia’s kunnen gedeel­te­lijk of geheel verlamt raken. Bij verlam­ming als virus­ziekte is de incu­ba­tie­tijd is 10–30 dagen. De dieren zijn lusteloos, de vacht wordt ruw, ze hijgen en rillen, ze verma­geren en ten slotte verlammen de achter­poten. Ze sterven door krampen en de gene­zings­kans is klein.

Verstop­ping van de endeldarm

Komt vaak voor bij wat oudere beren. De uitwerp­selen komen vast te zitten en blokkeren de endeldarm. De beer draagt een klomp uitwerp­selen met zich mee en de testikels zwellen op. U kunt met wat vaseline de klomp losmaken en de anus vervol­gens schoonhouden.

Ziektes bij konijnen

Hier vindt u wat tips die kunnen helpen als u een ziek konijn heeft. Natuurlijk is het van belang dat u als u een ziek konijn hebt zo snel mogelijk naar de dierenarts gaat. Hoe ziet u of een konijn gezond is? Een gezond konijn ziet er actief en levendig uit, hij...

Gezel­schap konijn

Helaas gebeurt het nog maar al te vaak dat konijnen alleen en in veel te kleine hokken worden gehouden. Deze slecht gehuisveste dieren worden eenzaam opgesloten. Ze worden al snel een prooi van verveling en stress. Een van de eerste behoeften van een konijn is...

Voeding cavia

Een cavia moet altijd beschikken over eten en mag nooit zonder voer zitten. De spijsvertering is zodanig ontwikkeld dat de darmen altijd gevuld moeten zijn. Een cavia eet de hele dag door kleine beetjes. Vitamine C De cavia is een van de weinige dieren die, net als de...