Help een nestje konijnen

Alles over konijnen

Help een nestje konijnen

Het komt nog wel eens voor dat konijn­tjes op jonge leeftijd verkeerd gesekst worden. Dit komt omdat het geslacht bij jonge konijn­tjes beneden de 8 weken erg moeilijk is te bepalen. Zo kan het gebeuren dat u voor een verras­sing komt te staan, wanneer de konijn­tjes op te jonge leeftijd bij elkaar geplaatst zijn. Op een morgen vindt u een nestje met jonge konijntjes.

Wat te doen?

Het eerste wat u direct moet doen is kijken wie van de twee de moeder is. En vervol­gens paps onmid­del­lijk bij de moeder weghalen. Een konijn is namelijk direct na de worp al weer vrucht­baar. Een vrouwtjes konijn heeft geen cyclus zoals bij andere dieren voorkomt. Wanneer een mannetje een vrouwtje wilt dekken en zij dit toelaat, volgt direct na de dekking een eisprong. De dekking lokt deze als het ware uit. Gevolg is dat er een bevruch­ting plaats vindt en na ongeveer 4 weken zal er een nestje jongen geboren worden.

Het nestje verzorgen

Als het goed is heeft moeder­ko­nijn zelf een nest voor haar jongen gemaakt. Dit bestaat veelal uit een groot pak stro/hooi met daarin een bedje van haren die ze uit haar buik getrokken heeft. Om te kijken of er in het nestje jongen liggen kunt u voor­zichtig de haartjes een beetje aan de kant doen. Aai eerst even het moeder­ko­nijn, zodat haar geur aan uw handen zit en het nest niet vreemd gaat ruiken. Wanneer u in het nest beweging ziet, kunt u ervan uitgaan dat er jongen inzitten.

Soms bouwt het vrouwtje namelijk ook een nest zonder dat ze jongen krijgt. Ze is dan schijn­zwanger. Bij een schijn­zwan­ger­schap zal ze zelf op een gegeven moment het nest kapot maken, waarna u het bij het schoon­maken van het hok kunt verwijderen.

In principe hoeft u aan een nest met konijnen niets te doen. De moeder verzorgt de konijnen twee keer per dag door op het nest te gaan zitten en de jongen te laten drinken. Vaak zal ze verder doen alsof ze niet bestaan. Zaak is het wel om de moeder voldoende eten en drinken te blijven geven, maar spreekt voor zich.

Contro­leer in de eerste dagen ook of alle jongen in het nest leven. In principe moet de moeder de jongen eruit halen die niet leven, maar soms gebeurt dit niet.  Soms komt een jong per ongeluk buiten het nest. Leg het zelf even weer bij de anderen in het nest. Moeder­ko­nijn zal dit niet doen.

De jongen

Wanneer de jongen geboren worden, zijn ze helemaal kaal en zijn hun oogjes dicht. In de eerste dagen beginnen de haartje te groeien. Vanaf een dag of 10 gaan de oogjes open. Volgende stap is het voor­zichtig verkennen van de kooi door het nest te verlaten in de derde en vierde week. Lang­za­mer­hand beginnen ze ook met moeder mee te eten uit de bak voer en van het groenvoer. Onder­tussen blijven ze ook nog bij de moeder drinken.

Wees met het groenvoer erg voor­zichtig en geef heel kleine beetjes. Over het algemeen wordt afgeraden om konijn­tjes voordat ze 10 weken oud zijn groenvoer te geven, maar wanneer ze bij de moeder zijn eten ze toch vaak van haar groenvoer mee. Geef echter geen grote hoeveel­heden en wees verdacht op diarree.

Wanneer mogen de jongen het nest verlaten?

Pas met 8 weken en NIET EERDER zijn de kleintjes zover dat ze bij de moeder weg kunnen. In dieren­win­kels worden de konijn­tjes al op de leeftijd van 5 weken aange­boden. Dit is veel te vroeg! Ze kunnen in principe nog niet zonder de moeder en de moeder­melk. Ze zijn kwetsbaar en een groot deel van deze konijn­tjes overlijdt al voordat ze 10 weken zijn. De weken van het spenen (tussen 5 en 8 weken) zijn erg belang­rijk omdat het konijn dan overstapt van moeder­melk naar ander voedsel. Het niet krijgen van de moeder­melk heeft vaak diarree en de dood tot gevolg.

Mijn konijn heeft een nestje, wat nu?

Ziektes bij konijnen

Hier vindt u wat tips die kunnen helpen als u een ziek konijn heeft. Natuurlijk is het van belang dat u als u een ziek konijn hebt zo snel mogelijk naar de dierenarts gaat. Hoe ziet u of een konijn gezond is? Een gezond konijn ziet er actief en levendig uit, hij...

Wat te doen bij valse konijnen

De voedster (soms ram) die gromt en aanvalt, op eetbak, op handen... op JOU! Het is ook echt een lastig verhaal, en zo héél veel voorkomend. De dames-nijnen hebben zelfs vaker dan de rammen last van hun hormonen en territorium-gedrag. Natuurlijk krijgen wij als opvang...

Castreren van de mannetjes konijnen

Waarom willen wij dat de mannetjes geholpen worden? Buiten dat een mannetje onvruchtbaar wordt, wordt castreren aanbevolen als een methode om het gedrag te beïnvloeden. Het mannetje zal minder territoriaal worden en minder of niet (gaan) sproeien. En hij kan...