Afstand doen

van uw dier

Afstand doen

van uw dier

Er zijn verschil­lende redenen om afstand te doen van een dier. Het kan zijn dat u niet meer in staat bent om voor het dier te zorgen, allergie of wellicht is een huisdier toch niet voor u weggelegd. Wat de reden ook is, u wilt uiteraard dat het dier goed terecht komt. Door uw dier te brengen naar de opvang geeft u het dier een tweede kans.

Hoe komen de dieren bij Animal Home terecht?

Ik zie mensen regel­matig hun dier gratis aanbieden, wat heel gevaar­lijk is! Ik waarschuw ze voor de verkeerde gevolgen en vertel ze dat ik een konijnen en cavia opvang heb. Vaak als u een konijn of cavia gratis aanbiedt, zijn er mensen met verkeerde intenties. Als u niet oppast, wordt het diertje gebruikt als slan­gen­voer! Ook zien mensen mij adver­teren of ze horen via via over de opvang en zoeken dan contact met mij op. De konijnen en cavia’s zijn altijd welkom.

Hoe werkt het?

Het is altijd zo dat u het dier zelf moet komen brengen, omdat ik voor het ophalen van de dieren geen tijd heb. Ook is het nodig dat er een minimaal een halve kilo voer bij zit waaraan het dier gewend is. Zo kunnen ze gelei­de­lijk overgaan op ons voer. Alle overige spullen zoals het hok, toebe­horen, voer, zaagsel en derge­lijke zijn uiteraard welkom.

Lang­ha­rige konijnen?

Wij nemen geen konijnen op die vacht­ver­zor­ging nodig hebben. Het gaat niet om een beetje haar in de nek of aan de achter­kant maar echt de lang­ha­rige konijnen. Zoals de teddy, angora e.d. Vanwege de vele vacht­ver­zor­ging hebben we helaas moeten besluiten deze konijnen niet meer op te nemen.

Waarom afstand doen?

Ja, waarom willen mensen afstand doen van hun dier. Vaak denken ze er te makkelijk over, zo van we nemen een konijn of cavia. Maar ze weten vaak niet dat het beestje ook veel aandacht nodig heeft. Ook wordt een konijn of een cavia voor een kind gekocht en die kijkt daar na een tijdje niet meer naar om.

Lees verder
Afstand doen van us konijn of cavia | Animal Home
wat zijn de kosten

tarieven

Al onze konijnen worden ingeënt tegen myxo­ma­tose, VHS 1 & VHS 2. Ook laten wij alle mannen­tjes castreren. Voor het afstaan rekenen we de volgende kosten.

konijnen
voedster/ vrouwtje
€ 35,-
Niet ingeënt tegen myxo­ma­tose, VHS 1 & 2
+ € 30,-
ram/ mannetje
€ 35,-
Niet ingeënt tegen myxo­ma­tose, VHS 1 & 2
+ € 30,-
Niet gecas­treerd
+ € 15,-

 

Prijs is inclusief alle vaccinaties.

Cavia’s
zeug/ vrouwtje
€ 20,-
beer/ mannetje
€ 20,-
Niet gecas­treerd
+ € 25,-

 

afstand doen van uw dier

wat wij van u vragen

 

Wat moet u meenemen
  • Minimaal een halve kilo voer waar het dier aan gewend is, zodat het dier gelei­de­lijk kan wennen aan ons eigen voer.
  • Alle attri­buten zoals een drinkfles, voerbak en kooi zijn welkom. Ook hooi, stro, zaagsel e.d. We kunnen alles gebruiken voor de opvang. Indien u een hok doneert, verzoeken wij u om deze leeg en schoon mee te nemen.
afstands­verklaring

Wij werken met een afstands­verklaring waarin u het dier volledig aan Animal Home over­draagt. U tekent voor het afstaan waardoor het dier eigendom is van Animal Home. U vult de afstands­verklaring online in. Na het invullen nemen wij contact met u op en maken we een afspraak wanneer u het dier kunt brengen naar Animal Home. De afstands­verklaring hebben wij uitge­print en nemen we samen nog een keer door voordat u deze onder­te­kent. Door het onder­tekenen van de afstands­verklaring gaat u akkoord met onze voorwaarden.

De afstands­verklaring dient per dier ingevuld te worden, ook bij een koppel!

invullen van de verklaring

Verstrek zo veel mogelijk infor­matie over het dier bij het invullen van de afstands­verklaring. Als u foto’s heeft, kunt u deze uploaden tijdens het invullen van de afstandsverklaring.

Wat we graag willen weten:

  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Karakter
  • Wel of geen hok erbij
  • Medische problemen

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo snel en goed mogelijk een geschikt baasje vinden voor uw dier.

de kleine lettertjes

voor­waarden

 

Het dier moet gezond zijn bij afstand

Wanneer het dier behandeld moet worden of ondui­de­lijk is wat mankeert vragen wij u eerst langs onze dieren­arts te gaan. Bent u zelf niet in de gele­gen­heid om met het dier naar onze dieren­arts te gaan dan willen wij dat doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden te weten € 18,40 voor consult. Ook vragen wij € 50,- borg voor de behan­de­ling en eventuele medicijnen.

Donatie hok

Het hok moet in bruikbare staat zijn. Dus niet kapot of verroest. Neemt u het hok mee en voldoet het niet aan de eisen dan vragen wij u het hok weer mee te nemen. Dieren graag brengen in een leeg en schoon­ge­maakt hok.

Enting / vaccinatie

Als het dier al ingeënt is dan moet de enting nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Ook vragen we om een geldig vacci­natie boekje.

Castra­tie­be­wijs

Als u dier als gecas­treerd is vragen wij een bewijs van castratie (b.v. van de dierenarts).

Afstand doen van u dier?

Net als bij een asiel of kinder­boer­derij is het bij ons gebrui­ke­lijk om een afstands­verklaring in te vullen. Zo weten wij alles over het dier en kunnen we goed zoeken naar een geschikt baasje. Als u uw dier wilt afstaan kunt u de afstands­verklaring online invullen. We reageren zo snel mogelijk. De verkla­ring moet per dier worden ingevuld, ook bij een koppel. Klik op een van de onder­­staande opties om de afstands­­verklaring voor uw dier in te vullen.

cavia man
cavia vrouw
konijn man
konijn vrouw