Adopteer een konijn of cavia

een dier uitzoeken, kosten en voorwaarden

Adopteer

een konijn of cavia
adoptie konijn of cavia

wat u moet weten

Het is op de eerste plaats heel belang­rijk dat u goed nadenkt over de aanschaf van een konijn of cavia. Het is niet zomaar iets wat u even koopt, maar u zal het dier als het goed gaat toch een aantal jaar hebben. Natuur­lijk heeft een dier ook aandacht en beweging nodig. Vaak kopen mensen een dier in een opwelling en zijn ze het na een aantal weken zat. Dus denk er goed over na!

Als u goed heeft nagedacht over de aanschaf van een dier moet u zich afvragen of u een jong of een ouder dier wilt. Kijk gerust eens op de site wat er zit.

Als u al een dier heeft, kunt u uw eigen dier meenemen om het eventueel te koppelen. Neem gerust contact met ons op voor vragen en/of het maken van een afspraak.

THUIS KOPPELEN

Kunt u de koppeling zelf thuis doen op neutraal terrein? Dan kan het dier opgehaald worden en kunt u het zelf proberen.

tips voor thuis 
KOPPELSERVICE

We bieden ook een koppel­ser­vice aan. Dit duurt 1 à 2 weken en kost 30 euro. Wij maken een afspraak en u brengt het dier naar de opvang. Wij koppelen de dieren voor u. Wanneer de koppeling geslaagd is, nemen we contact met u op om de dieren op te halen. Uw konijn moet wel ingeënt zijn en er moet plaats zijn.

lees verder

Speed­daten wordt niet mee aange­boden in onze opvang omdat het veel stress gaf bij de dieren en de eigenaren. Wilt u de koppeling thuis doen en ziet u een geschikt konijn op onze site? Dan is het wel mogelijk om voor 15 minuten het uitge­kozen konijn erbij te zetten zodat u het thuis verder kan proberen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Een konijn of cavia adopteren bij Animal Home
wat zijn de kosten

plaatsings­kosten

Al onze dieren zijn nagekeken door Dieren­kliniek SeghwaertDaarnaast zijn onze konijnen ingeënt tegen 3 dodelijke ziektes (Myxo­ma­tose, VHS 1 & 2). De vacci­natie werkt 1 jaar en moet jaarlijks herhaald worden. Elk dier wordt geplaatst met een eigen boekje/ paspoort. Dit kost geld. Daarom vragen wij een bijdrage. Hiermee betalen wij de kosten voor de opvang.

konijnen
voedster/ vrouwtje
€ 50,-
Geste­ri­li­seerde voedster
€ 105,-
Gecas­treerde ram/ mannetje
€ 70,-
Koppel gecas­treerd ram en voedster
€ 115,-
Koppel gecas­treerd ram en geste­ri­li­seerde voedster
 € 175,-

 

Prijs is inclusief alle vaccinaties.

Cavia’s
zeug/ vrouwtje
€ 30,-
gecas­treerde beer/ mannetje
€ 55,-
koppel gecas­treerde beer en zeug
€ 85,-

de kleine lettertjes

plaatsings­voorwaar­den

Eigendom

Het is niet zo dat u een dier bij ons koopt. Het dier blijft altijd eigendom van Animal Home. Met deze bijdrage steunt u ons werk en kunnen we andere dieren die bij ons binnen­komen helpen. Als u een dier aanschaft bij Animal Home gaat u auto­ma­tisch akkoord met onze plaatsingsvoorwaarden. 

Verzor­ging & huisvesting
  1. Indien de dieren niet op de juiste manier verzorgd of gehouden worden, hebben wij het recht de dieren terug te halen.
  2. U zorgt ervoor dat de dieren een ruime huis­ves­ting tot hun beschik­king hebben. Konijnen hebben een uitloop ren nodig.
  3. Als het dier ziek is, dan gaat u ermee naar een dierenarts.
  4. Mocht u niet meer in staat zijn de dieren te verzorgen, dan brengt u ze terug naar Animal Home. Bij konijnen kunnen hiervoor entkosten worden berekend.
Het is niet toegestaan:
  1. Onze dieren te gebruiken voor mense­lijke of dierlijke consumptie.
  2. Met onze dieren te fokken.
  3. Onze dieren weg te geven, te verkopen en/of aan te bieden via sites zoals Marktplaats.
  4. Onze dieren zelf elders onder te brengen, zonder overleg met Animal Home.
Medische kosten

De kosten van alle behan­de­lingen zijn geheel voor rekening van de nieuwe verzorger. Ook wanneer er na de plaat­sings­datum medische gebreken gecon­sta­teerd worden, tenzij dit van tevoren met Animal Home is overlegd.

Over­lijden

Als u een koppel dieren van ons heeft en één daarvan komt te over­lijden, dient u ervoor te zorgen dat het over­ge­bleven dier zo spoedig mogelijk een nieuw vriendje krijgt. Indien u dit niet wilt, dan bent u verplicht het achter­ge­bleven dier terug te brengen naar ons.

Let op! Boven­staande geldt ook als u één dier van ons heeft, en zijn/haar vriendje komt te overlijden.

Aanspra­ke­lijk­heid

Animal Home kan nooit aanspra­ke­lijk worden gesteld voor enige schade.

Advies

Wij raden u aan om uw konijnen te laten enten tegen de 3 dodelijke konij­nen­ziektes VHS1, VHS2 en myxomatose.

Plaatsingsvoorwaarden Animal Home

Interesse in een dier van Animal Home?

Bekijk onze konijnen en cavia’s. Wij hebben ook binnen­kooien, buiten­hokken en andere toebe­horen zoals drink­flesjes, voeder­bakken en speelgoed. 

konijnen
cavia’s
shop