Cavia man

Afstands­verklaring

Cavia man

Afstands­verklaring

Net als bij een asiel of kinder­boer­derij is het bij ons gebrui­ke­lijk om een afstands­verklaring in te vullen. Zo weten wij alles over het dier en kunnen we goed zoeken naar een geschikt baasje.

afstand doen 

wat wij van u vragen

 

Wat moet u meenemen
 • Minimaal een halve kilo voer waar het dier aan gewend is, zodat het dier gelei­de­lijk kan wennen aan ons eigen voer.
 • Alle attri­buten zoals een drinkfles, voerbak en kooi zijn welkom. Ook hooi, stro, zaagsel e.d. We kunnen alles gebruiken voor de opvang. Indien u een hok doneert, verzoeken wij u om deze leeg en schoon mee te nemen.
afstands­verklaring

Wij werken met een afstands­verklaring waarin u het dier volledig aan Animal Home over­draagt. U tekent voor het afstaan waardoor het dier eigendom is van Animal Home. U vult de afstands­verklaring online in. Na het invullen nemen wij contact met u op en maken we een afspraak wanneer u het dier kunt brengen naar Animal Home. De afstands­verklaring hebben wij uitge­print en nemen we samen nog een keer door voordat u deze onder­te­kent. Door het onder­tekenen van de afstands­verklaring gaat u akkoord met onze voorwaarden.

De afstands­verklaring dient per dier ingevuld te worden, ook bij een koppel!

invullen van de verklaring

Verstrek zo veel mogelijk infor­matie over het dier bij het invullen van de afstands­verklaring. Als u foto’s heeft, kunt u deze uploaden tijdens het invullen van de afstandsverklaring.

Wat we graag willen weten:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Karakter
 • Wel of geen hok erbij
 • Medische problemen

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij zo snel en goed mogelijk een geschikt baasje vinden voor uw dier.

de kleine lettertjes

voor­waarden

 

Het dier moet gezond zijn bij afstand

Wanneer het dier behandeld moet worden of ondui­de­lijk is wat mankeert vragen wij u eerst langs onze dieren­arts te gaan. Bent u zelf niet in de gele­gen­heid om met het dier naar onze dieren­arts te gaan dan willen wij dat doen. Daar zijn wel kosten aan verbonden te weten € 18,40 voor consult. Ook vragen € 50,- borg de behan­de­ling en eventuele medicijnen.

Donatie hok

Het hok moet in bruikbare staat zijn. Dus niet kapot of verroest. Neemt u het hok mee en voldoet het niet aan de eisen dan vragen wij u het hok mee terug te nemen. Dieren graag brengen in een leeg en schoon­ge­maakt hok.

Enting / vaccinatie

Als het dier al ingeënt is dan moet de enting nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Ook vragen we om een geldig vacci­natie boekje.

Castra­tie­be­wijs

Als u dier als gecas­treerd is vragen wij een bewijs van castratie (b.v. van de dierenarts).

Afstand doen van uw konijn of cavia | Animal Home
afstands­verklaring

cavia man

  Gegevens eigenaar

  Voornaam/ voor­let­ters *
  Achter­naam *

  E‑mail *
  Telefoon *

  Straat en huis­nummer *
  Postcode en woon­plaats *

  Alle velden met * zijn verplicht.  Gegevens dier (cavia beer)

  Naam dier *
  Geboor­te­datum *

  Kleur *
  Kort of lang haar *

  Is het dier gecas­treerd. Zo ja, wanneer *
  Is het dier gewend soort­ge­noten *

  Heeft het dier een maatje, zo ja vul hier de naam in *
  Gaan de dieren goed samen

  Is het dier gewend aan groenvoer *
  Eet het dier goed hooi *

  Welk merk voer is het dier gewend? *
  Doneert u het hok/verblijf? *

  Is het dier binnen of buiten gehuis­vest *
  Vertoont het dier agressief gedrag *

  Karakter *
  Reden van afstand *

  Is het dier gewend aan andere dieren. Zo ja, welke *
  Waar heeft u het dier aange­schaft *

  Wilt u bericht bij plaatsing *
  Hoe heeft u ons gevonden *

  Overige opmer­kingen en/ of bijzonderheden

  Alle velden met * zijn verplicht.  Gezond­heid

  Hieronder volgen enkele vragen over de gezond­heid van uw dier. Wanneer u twijfelt vinkt u misschien aan.


  Heeft het dier last van rode, natte en/ of tranende oogjes *
  JaNeeMisschien


  Heeft het dier gebits­pro­blemen (tanden geknipt/ geslepen) *
  JaNeeMisschien

  Bijvoor­beeld: olifants­tanden (door­groei­ende snij­tanden), haken op de kiezen door onge­lijk­ma­tige slijtage, knob­be­lige kiezen, abcessen


  Heeft het dier last van plakpoep en/ of diaree of in het verleden hier last van gehad *
  JaNeeMisschien

  Symptonen: zachte plak­ke­rige keutels


  Heeft het dier blaas­pro­blemen (gehad) *
  JaNeeMisschien

  Symptonen: eventueel meer drinken en vaker plassen, vaak kleine plasjes, rode of oranje urine, pijnui­tingen of humeurig gedrag, lang­ge­rekt liggen door de pijn, in erge gevallen een ontstoken huid door urinebrand


  Heeft het dier last van mijt *
  JaNeeMisschien

  Symptomen: kale plekken, jeuk, haar­uitval, korsten


  Overige gezond­heids­pro­blemen

  Heeft uw dier een gezond­heids­pro­bleem, welke niet voorkomt in onze vragen­lijst, kunt u dit hier invullen.

  Alle velden met * zijn verplicht.  Als u een foto heeft van het dier, kunt u hem hier uploaden. 

  Let op! U kunt 3 foto’s uploaden van max. 5 MB per stuk in de formaten JPG, JPEG of PNG. 

  Klik op “Bestand kiezen” om een andere foto te selec­teren. Verwijder foto (niet terug te halen)

  Klik op “Bestand kiezen” om een andere foto te selec­teren. Verwijder foto (niet terug te halen)

  Klik op “Bestand kiezen” om een andere foto te selec­teren. Verwijder foto (niet terug te halen)  Onder­te­ke­ning afstandsverklaring

  Met deze verkla­ring verliest onder­ge­noemde alle rechten op het dier. Het dier wordt eigendom van Konijnen & Cavia Opvang Animal Home.

  Ook gaat u akkoord met de volgende kosten, kies wat voor u van toepas­sing is:

  Afstands­kosten
  € 20,-

  Castratie­kosten *

  Overige kosten
  Dit zijn bijko­mende kosten, waardoor de bijdrage hoger kan uitvallen. Deze kosten worden nader bepaald door Animal Home. 

  Totaal
  Het totaal bedrag wordt door Animal Home ingevuld en is onder andere afhan­ke­lijk van de eventuele overige kosten.   Let op! U bent verplicht een keuze maken voor de afstands- en castratie­kosten. Bij voorbaat dank.
  Datum van onder­te­ke­ning:


  Hand­te­ke­ning eigenaar (ter plaatse):


  Indien u foto’s heeft bijge­voegd, kan het versturen wat langer duren dan u gewend bent. Pas wanneer u de melding ziet “Uw bericht is verzonden” is de afstands­verklaring verstuurd. U ontvangt ook een kopie van de aanvraag ter beves­ti­ging op het opgegeven E‑mailadres.

  Deze website is beveiligd door reCAPTCHA. Het priva­cy­be­leid en de servi­ce­voor­waarden van Google zijn van toepassing.

  Nog een afstands­­­verklaring invullen?

  Is er nog een dier waarvan u afstand doet? Klik op een van de onder­­staande opties om de afstands­­verklaring voor dit dier in te vullen. 

  cavia man
  cavia vrouw
  konijn man
  konijn vrouw