Uw konijn koppelen aan een konijn van Animal Home

Alles over konijnen

Uw konijn koppelen aan een konijn van Animal Home

U wilt (of denkt er over na) uw eigen konijn (te) laten koppelen aan een konijn uit onze opvang. Wat fijn dat u daarmee een konijn uit de opvang een kans op een nieuw thuis en een konij­nen­maatje geeft. En ook dat u uw eigen konijn dit gunt.

Er zijn twee mogelijkheden

Thuis koppelen

U haalt op afspraak een dier op en probeert het zelf thuis te koppelen. Meer info over het thuis koppelen is te vinden op de pagina Konijn mee naar huis.

Koppel­ser­vice Animal Home 

De andere moge­lijk­heid is het konijn te laten koppelen in de opvang.  De kosten voor deze koppeling bedragen 30 euro en het dier moet ingeënt zijn. Er zijn 2 koppel­rennen beschik­baar. Het kan zijn dat er een wacht­lijst is. Om op de wacht­lijst te komen kunt u een mail sturen naar info@animalhome.nl.

Speed­daten wordt niet mee aange­boden in onze opvang omdat het veel stress gaf bij de dieren en de eigenaren. Wilt u de koppeling thuis doen en ziet u een geschikt konijn op onze site? Dan is het wel mogelijk om voor 15 minuten het uitge­kozen konijn erbij te zetten zodat u het thuis verder kan proberen.

Hoe gaat de koppel­ser­vice van Animal Home in z’n werk?

U komt op afspraak met uw eigen konijn naar de opvang. Een voedster (vrouwtjes konijn) wordt altijd aan een gecas­treerde ram (mannetjes konijn) gekoppeld. Heeft u een ram om te koppelen dan moet deze gecas­treerd zijn. Is dit het geval dan koppelen we hem graag aan een voedster uit onze opvang. Uw dier moet ingeënt zijn tegen Myxo­ma­tose, RHD1 en RHD2.

Heeft u een voorkeur voor een konijn uit onze opvang en deze wellicht al gere­ser­veerd bij ons, dan zullen we in eerste instantie proberen om uw konijn aan het betref­fende konijn te koppelen. Hou er rekening mee dat het mogelijk niet een (goede) match met uw konijn en het konijn van uw voorkeur. De konijnen bepalen uitein­de­lijk wat de juiste match is. Het kan dus zijn de koppeling met uw voor­keurs­ko­nijn niet slaagt. Mocht dit het geval zijn, nemen we contact met u op en proberen we het in overleg met u met een ander konijn in onze opvang.

De koppeling
Stap1: De eerste kennismaking 

Een koppeling bij Animal Home begint met een eerste kennis­ma­king op neutraal terrein in een losse ren in de opvang. Dit wordt begeleidt door één van onze vrij­wil­li­gers, die goede kennis heeft van konijnen en ruime ervaring met het koppelen van konijnen.

Stap 2: Elkaar beter leren kennen 

Als de eerste kennis­ma­king een goede indruk geeft, worden de konijnen geza­men­lijk in een ruime ren geplaatst in onze opvang. Over het algemeen zullen zij één tot drie dagen samen verblijven in de ren. Uw konijn blijft dus een aantal dagen in de opvang logeren. We gebruiken deze tijd om de konijnen goed te obser­veren en maken een inschat­ting van de slagings­kans van de koppeling. Het is belang­rijk dat de konijnen elkaar regel­matig opzoeken, samen zitten, samen eten en misschien elkaar zelfs al wassen. Konijnen hanteren een rangorde. Tijdens de koppeling houden wij dit proces goed in de gaten.

Stap 3: Mee naar huis 

De konijnen kunnen over het algemeen na een aantal dagen, op afspraak, samen opgehaald worden. Het is belang­rijk dat u de konijnen na de koppeling in onze opvang niet meer scheidt. U vervoert ze dus ook samen in één reis­kennel, mand of doos. Het koppel­proces gaat thuis verder. Op het moment dat u de konijnen mee naar huis neemt, zijn wij er zeker genoeg van dat het thuis niet op vechten uit zal draaien. Die garantie kunnen wij echter niet voor 100% geven. Dat is van meerdere factoren afhan­ke­lijk, zoals bijvoor­beeld de huisvesting.

Goed om te weten!
Alle konijnen die door ons ter adoptie aange­boden worden, zijn volledig gevac­ci­neerd tegen de bekende konij­nen­ziektes Myxo­ma­tose, RHD1 en RHD2. Deze vacci­na­ties dienen jaarlijks herhaald te worden. Wij adviseren u om uw eigen konijn hier ook tegen te laten vacci­neren. De manne­lijke dieren zijn gecastreerd.

onze konijnen

Verzor­ging cavia

Een cavia is meer dan alleen een leuk dier. Naast ruime huisvesting en gezelschap heeft die ook goede verzorging nodig. Waar moet u op letten? Controleer regelmatig de vacht op ongedierte, wonden of kale plekken.Overmatige jeuk kan op schurft wijzen.Borstel langharige...

Konijnen mee naar huis

Gefeliciteerd! U heeft zojuist een konijn of misschien zelfs meerdere konijnen bij ons geadopteerd. Wat fijn dat u ze hiermee samen een thuis geeft. Wat kunt u verwachten, waar moet u op letten? U heeft bij ons u eigen konijn aan een ‘nieuwe liefde’ laten koppelen of...

Wat te doen bij valse konijnen

De voedster (soms ram) die gromt en aanvalt, op eetbak, op handen... op JOU! Het is ook echt een lastig verhaal, en zo héél veel voorkomend. De dames-nijnen hebben zelfs vaker dan de rammen last van hun hormonen en territorium-gedrag. Natuurlijk krijgen wij als opvang...