Meerdere cavia’s

Cavia's van A tot Z

Meerdere cavia’s

Zorg voor een ruime behuizing (voor twee cavia’s minimaal 1 x 0,50 m) met daarin de moge­lijk­heid dat de dieren elkaar kunnen ontwijken.

Een gecas­treerd beertje kan pas drie weken na de castratie bij een zeugje gezet worden omdat het sperma nog lang vrucht­baar is. Zo heeft ook de opera­tie­wond goed kunnen genezen. Als het hok net is schoon­ge­maakt heeft dat de voorkeur.

Kennis­ma­king

Het is aan te raden om de kennis­ma­king, zover dat mogelijk is, buiten het hok te laten plaats­vinden en hiermee aan het begin van de dag te beginnen zodat er de hele dag de tijd is om rustig te bekijken of het goed gaat. Haal de dieren alleen uit elkaar als er daad­wer­ke­lijk tot bloedens toe gevochten wordt. Ook al wordt er flink gekibbeld en achter elkaar aan gezeten, is het beter om ze hun gang te laten gaan. Immers de volgende dag zou er precies hetzelfde van voor af aan weer gebeuren.

Wees alert als één van de cavia’s begint te klap­per­tanden, dit kan een voorteken van aanvallen zijn. Probeer pas dan in te grijpen als er wonden gaan vallen. Mocht het echt niet gaan dan hoeft de moed nog niet opgegeven te worden. Een alter­na­tief is om bijvoor­beeld het nieuwe dier apart te huis­vesten en naast de andere kooi te zetten zodat ze elkaar kunnen zien en ruiken. Probeer het bij elkaar zetten dan na een aantal dagen nog een keer.

Zet nooit een zeugje bij twee beertjes!

Ook al zijn de beertjes gecas­treerd. Ze zullen met elkaar op de vuist gaan tot de dood er op volgt. Zelfs nadat het zeugje verwij­derd is zal de verstand­hou­ding behoor­lijk verstoord zijn waarbij het risico vrij groot is dat ze elkaar niet meer accepteren.

Gewenning

Cavia’s accep­teren elkaar vrij snel. Na een dag tot een paar dagen is de strijd meestal gestreden. In het begin is het een machts­spel­letje: dan mag de één niet onder het doosje kruipen, dan mag de ander het niet. Hetzelfde geldt voor het eten, drinken en het elkaar in de weg lopen. Er zal veel gepiept, gebromd en ander­soor­tige geluiden gehoord worden waarbij ze steeds met de kinnen tegen elkaar aangaan met de kop omhoog.

De dieren zullen achter elkaar aan rennen. Het beertje zal proberen te paren met het zeugje. Het zeugje moet daar meestal niet zoveel van weten en het beertje zal zijn pogingen dan ook snel opgeven. Als eenmaal bepaald is hoe de onder­linge verhou­ding ligt, zullen de cavia’s elkaar steeds meer gaan opzoeken en elkaar uitein­de­lijk volgen en naast elkaar liggen. In het meest ideale geval liggen ze tegen elkaar aan. In sommige gevallen is dit minder sterk aanwezig en liggen ze in elkaars buurt.

Soms lukt het echt niet. Probeer aan het gedrag af te lezen of de cavia’s het daad­wer­ke­lijk naar hun zin hebben. Zo’n twee maanden na het bij elkaar zetten is hiervoor een redelijke tijd. Trek niet gelijk de conclusie dat deze cavia liever geen gezel­schap heeft maar probeer het eens met een ander. Ook mensen vinden elkaar niet allemaal even aardig!

Over­lijden partner bij een stelletje

Als bij een stelletje één van de twee overlijdt, kan de over­ge­ble­vene in een behoor­lijke dip geraken. Let dan goed op of het dier blijft eten en ga op zoek naar een nieuwe partner! Neem eens een kijkje bij ons. Wij hebben regel­matig cavia’s die een nieuw huisje zoeken.

Inenten van konijnen

Myxomatose Sinds de jaren vijftig is Myxomatose een ziekte welke zich in sterke mate verbreid heeft. Myxomatose leidt ieder jaar weer tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. De ziekte wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus. De verspreiding van deze...

Help een nestje konijnen

Het komt nog wel eens voor dat konijntjes op jonge leeftijd verkeerd gesekst worden. Dit komt omdat het geslacht bij jonge konijntjes beneden de 8 weken erg moeilijk is te bepalen. Zo kan het gebeuren dat u voor een verrassing komt te staan, wanneer de konijntjes op...

Gedrag konijn

Over konijnengedrag is helaas nog weinig bekend. Zo is het stampen met de achterpoten het meest bekend als dreigend gevaar en angst. Territorium Konijnen strijken vaak met hun onderkin langs voorwerpen om daar hun geur aan te geven (territoriumgedrag). Voedsters...