Huis­ves­ting konijnen

Alles over konijnen

Huis­ves­ting konijnen

De gezond­heid van een konijn hangt voor een groot deel af van een goede en ruime behuizing. Konijnen zijn van nature buiten­dieren en hier komen ze dan ook het best tot hun recht.

Eenmaal buiten gewend, kunnen konijnen ook in de winter buiten blijven mits ze voldoende beschut­ting hebben. Het is juist de tempe­ra­tuur­schom­me­lingen, het steeds verplaatsen van buiten naar binnen, waar konijnen niet goed tegen kunnen.

Ruimte

Het spreekt voor zich dat twee konijnen meer ruimte nodig hebben dan één konijn. Door elkaars gezel­schap zijn ze veel actiever. Het is daarom belang­rijk dat konijnen naast het verblijf / (nacht)hok op pootjes (i.v.m. optrek­kend vocht en konijnen kunnen er onder zitten) altijd toegang hebben tot een ren, zodat ze voldoende bewee­g­ruimte hebben. Dit voorkomt o.a. verveling en ongewenst gedrag zoals knagen. Daarnaast vermin­dert het de kans op onenig­heid tussen de konijnen. Door de ruimte die ze hebben, kunnen ze elkaar ontwijken als een van de konijnen even alleen wilt zijn.

De grootste vijanden van konijnen zijn vocht en tocht. Een konij­nenhok moet daarom boven alles vocht- en tochtvrij zijn. Ook op een plaats waar regen en wind in het hok kan komen, staat een konij­nenhok niet goed. Het beste is een beschutte plaats tegen het huis of tegen een schutting. Richt het hok bij voorkeur op het zuid­oosten. Zet een hok niet op een plaats waar de zon recht op schijnt; konijnen kunnen heel slecht tegen warmte. Pas verder op dat de konijnen niet uit kunnen breken.

Bekijk onder­staande tabel voor de minimale bewee­g­ruimte (ren / vrije loop­ruimte) die een koppel konijnen nodig heeft. 

Formaat
Gewicht
Formaat ren i.c.m. 2 uur of meer per dag loslopen 
Continu toegang tot ren / losloopruimte
Dwerg  < 1,7 kg  4 m2 5 m2
Klein  1,7 – 3 kg  5 m2 7 m2
Middel  3 – 5 kg  6 m2 8,5 m2
Groot  > 5 kg  7 m2 * 10 m2 **

*  Voor elke kilo meer: 25 cm langer en 5 cm hoger, ren 1 m2 groter.
** Voor elke kilo meer: 15 cm langer en 5 cm hoger, ren 1 m2 groter. 

Bron: Licg.nl

Binnen

Ook konijnen die binnen wonen hebben voldoende bewee­g­ruimte nodig en naast een binnenhok altijd toegang nodig tot een ren. Daarnaast is het nood­za­ke­lijk ze een aantal uren per dag vrij rond te laten lopen. Konijnen houden van een rustige plek van waaruit ze hun omgeving kunnen bestu­deren. Op de bodem van het hok of de kooi kunnen oude kranten gelegd worden met daarop een laagje houtvezel (zaagsel) en een laag hooi. Er kan naast hooi ook stro gebruikt worden. Dit houdt konijnen zeker in de winter lekker warm.

Veel konijnen zijn zindelijk. In de kooi/het hok gebruiken ze vaak een bepaalde hoek om hun behoeften te doen. In deze hoek kan ook een “katten­bakje” gezet worden zodat dat regel­matig verschoond kan worden zonder gelijk alles te verschonen. Als konijnen los in huis lopen, kunnen een aantal van deze bakjes goed dienst doen, zeker als plasplek. Sommige konijnen blijven echter wel keutelen om hun terri­to­rium af te bakenen.

Zowel binnen- als buiten­ko­nijnen, dienen voldoende bewee­g­ruimte te hebben en naast het hok ook de hele dag toegang te hebben tot een ruime ren. Dit voorkomt o.a. verveling en vermin­dert de kans op onenig­heid tussen de konijnen.

Voor­beelden van goede huisvesting

Schoon­maken

Gewoon­lijk krijgt de kooi/het hok één keer per week een grondige schoon­maak­beurt. Binnen­kooien meestal vaker omdat ze snel gaan ruiken. Een keer per maand is het verstandig de kooi/het hok met bijbe­ho­rende etens­bakjes en drink­flesje goed te ontsmetten met soda en daarna goed op te laten drogen.

Het blijkt dat er nog veel konijnen zijn die te klein gehuis­vest worden en zelden mogen rondlopen. Maar konijnen hebben niets voor niets zulke grote poten. Ze willen graag af en toe rennen. Dat is duidelijk te zien wanneer ze uit hun kooi mogen. De meeste konijnen rennen vrolijk en maken ook van vreugde de gekste sprongen.

Waarop letten?

Wanneer u een konijn binnens­huis laat rondlopen, moet u op een aantal dingen letten. Er mogen geen giftige planten staan waar het konijn aan kan knagen en ook elek­tri­ci­teits­snoeren dienen wegge­werkt te zijn. Ze hebben een grote aantrek­kings­kracht op de dieren. Sommige konijnen zijn echte “slopers”. Ze knagen overal aan. Anderen zijn heel erg netjes en plassen en keutelen op een plasbak. U kunt de meeste konijnen zindelijk maken door op de plek waar ze plassen een plasbak neer te zetten. Het is altijd verstandig het konijn de eerste tijd onder toezicht rond te laten huppelen. U kunt dan zien wat voor het konijn aantrek­ke­lijke dingen zijn om aan te knagen. Het beste kunt u het konijn afleiden met allerlei speeltjes en b.v. wilgen­takken om aan te knagen.

Wanneer een konijn buiten is gehuis­vest, is het prettig om een ruime ren voor hem/haar te hebben. Een aantal zaken hierbij zijn belang­rijk. Een ren moet altijd overdekt zijn. Dan kan het konijn niet uit de ren springen, maar dan kan ook bijvoor­beeld een loslo­pende kat niet in de ren springen. Konijnen zijn grote gravers. Het is verstandig onder de ren dan ook gaas aan te brengen om te voorkomen dat het konijn ontsnapt. Wanneer een konijn los mag lopen in de tuin dient deze ook rondom afgezet te zijn met gaas, ook in de grond, anders graaft het konijn zich nog uit. Bij loslopen in de tuin moet ook weer gelet worden op eventueel giftig zijn van planten.

Gedrag konijn

Over konijnengedrag is helaas nog weinig bekend. Zo is het stampen met de achterpoten het meest bekend als dreigend gevaar en angst. Territorium Konijnen strijken vaak met hun onderkin langs voorwerpen om daar hun geur aan te geven (territoriumgedrag). Voedsters...

Ziektes bij de cavia

Abcessen Abcessen zijn bultjes en kunnen op verschillende worden veroorzaakt, bijvoorbeeld door distels in het hooi of een beet met een geïnfecteerde tand van een andere cavia. Soms kan een abces binnen 12 uur ontstaan. De zwelling is zeer pijnlijk en als het zelf...

Verzor­ging konijn

De dagelijkse verzorging van konijnen betekent het konijn elke dag vers water geven, eten geven, groenvoer, hooi, eventueel de plashoek verschonen. Uiteraard naast deze "lichamelijke" verzorging moet u elke dag uw konijn uit zijn kooi of hok halen en in de handen...